Executive Autokool OÜ korraldab koolitust:

  • B-kategooria algaste
  • algastme libedasõidu koolitus
  • lõppastme libedasõidu koolitus
  • ARK eksamieelne ettevalmistus
  • abi neile, kes pole ammu rooli taga olnud ja/või kes soovivad parandada oma autojuhtimisoskusi

Meil on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/17/227, mis annab õiguse läbi viia B-kategooria mootorsõidukijuhi õpet.

Kuidas koolitusele registreerida?

Võib helistada (+372) 58093758 ja registreerida ennast

Minna Avalehele ning vajutada nupule "Registreerimine" ja sisestada koolitatava andmed.

E-maili kaudu: ([email protected]) saata koolitatava andmed (Eesnimi,Perenimi, isiukood, Telefon, Email)

Kuidas Õppija saab teada koolituse eest õppetasu maksmisest, sellest vabastamisest, selle tagastamise tingimustest ja korrast ja nii edasi.

Pärast registreerimist iga õpilasega sõlmitakse leping milles lepitakse kokku meie koostöö tingimused.

Kus võib näha õppekava?

B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava võib vaadata lehe alguses asuva „Õppekava“ nuppu all. Näiteks sealt leiab infot õppimisprotsessist ja kooli eduka lõpetamise eeldustest.

Kuidas meie tagame õppimise kõrgel tasemel?

Meie õppekava põhineb autojuhtide koolutuse valdkonda reguleerivatel seadusandluse aktidel. Õppekava kõrge taseme tagamiseks meie jälgime vastavate seaduste muudatusi ja viime nad õppekavasse. Õpetamise metoodika põhineb täiskasvanute õpetamise spetsiifikal.

Kes on meie õppejõud?

Meie koolitajatel on valkonna alane haridus ja nad omavad õpetamise kogemust. Meie täiendame ennast regulaarselt kvalifikatsiooni kursustel.

Kuidas Executive Autokool OÜ tagab head õppimiskeskkonda?

Teoreetiliste õppetundide klassiruum on varustatud vajalikke kaasaegsete seadmetega, samuti ka mugavate õppelaudade ja toolidega, suure ekraaniga ja uue valge tahvliga. 12 inimest mahutav klassiruum on hästi valgustatud ja varustatud ventilatsiooniga. Meie anname endast parima, et sõbralik ja mugav õhkkond teeks Executive Autokoolis õppimise tõeliselt meeldivaks. Meie kasutame selgeid ja huvitavaid õppematerjale, Maanteeameti poolt väljastatavaid video- ja visuaalseid abimaterjale.

Mida Executive Autokool OÜ teeb õpetamise taseme parendamiseks?

Statistikat. Tagasisidet.

Tagasiside näide:

Iga teooriatunni lõpus viime läbi testi sellel tunnil õpitud materjalist, et saada tagasisidet.
Viime läbi suulised küsitlused et selgitada välja ja võtta kasutusele parimad õpetamisviisid.