Iga kuu (kolmandal kolmapäeval) alustab uus B-kat. algastme kursus.
 • Autokool korraldab koolitust:
  • B-kategooria algaste*
  • algastme libedasõidu koolitus
  • lõppastme libedasõidu koolitus
  • ARK eksamieelne ettevalmistus
  • abi neile, kes pole ammu rooli taga olnud ja/või kes soovivad parandada oma autojuhtimisoskusi

  NB!!! Autod on samad mis ARK sõidueksamil

  Ja nüüd hea pakkumine!

  Kui Sa tood meie juurde kaks sõpra,
  siis ei pea ise teooria eest maksma!

B-kategooria piiratud juhtimisõigusega juhiloa

B-kategooria piiratud juhtimisõigusega juhiloataotleja peab õpinguid alustades olema vähemalt 15,5 aastat vana. Eksameid saab Maanteeametis sooritada vanemate nõusolekul ning siis, kui taotleja on saanud vähemalt 16 aastaseks. B-kategooria piiratud juhtimisõigusega juhiluba annab õiguse juhtida autot, kui kõrval istub sama kategooria juhiluba omav lapsevanem või eestkostja. Piiratud juhtimisõigusega juhiluba kehtib kuni 18-nda eluaastani. Piiratud juhtimiseõigusega juhiloa asemel esmase juhiloa taotlemiseks tuleb sooritada Maanteeametis nii teooria- kui sõidueksam.

B-kategooria esmased juhiload

B-kategooria algastmes on võimalik omandada esmane B-kategooria juhiluba või piiratud juhtimisõigusega juhiluba. Enamus inimesi taotlebki esmaõppes B-kategooriat ehk sõiduauto juhtimisõigust. Esmaste juhilubade õpinguid alustades peate olema vähemalt 17,5 aastat vana ja juhiload väljastatakse isikule, kes on vähemalt 18 aastane. Esmane juhiluba kehtib kaks aastat ning selle aja jooksul tuleb läbida lõppastme koolitus. Peale lõppastme koolituse läbimist vahetab Maanteeamet selle alalise juhiloa vastu.

Loengute toimumisajad ja kursuse kestus

 • Teoorialoengud toimuvad üks kuni kaks korda nädalas
 • Teooriakursuse kestus 6 – 8 nädalat
 • Juhiloa taotlejal tuleb läbida pimedasõit ja algastme libedasõit

B-kategooria õppeplatsi kasutamise eest tasub kursuslane platsi haldajale kohapeal vastava hinnakirja alusel.

MNT–le (ARK) makstavad riigilõivud leiate http://www.mnt.ee/index.php?id=10774

Executive Autokool pakub koostöös keskkonnaga Teooria.ee nüüd ka internetipõhist teooriaõpet. E-õpe annab hea võimaluse teooriat õppida nendele inimestele, kellel pole muidu võimalust kõigis auditoorsetes teoorialoengutes kohal käia. Samuti on tegemist kasuliku lisamaterjaliga neile, kes tahavad näiteks enne Maanteeametis sooritatavat teooriaeksamit teemasid üle korrata.

Kui läbid teooriakursuse e-õppes, tuleb autokoolis käia vaid mõnel korral. Ülejäänud õppematerjali töötad läbi iseseisvalt Teooria.ee veebikeskkonnas. Samas on igal e-õppes osalejal autokoolist toeks oma teooriaõpetaja. Tema viib läbi avaloengu ja aktiivõppetunnid ning vastab õppekeskkonnas õpilase küsimustele.

Lõppastme libedasõidu riskivältimise praktikum

Autojuhi lõppastme koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmaste juhilubade omanikele.
Koolitus tuleb läbida 23 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist.

Eesmärk on anda juhile valmidus ohtlikku olukorda ette aimata, seda vältida. Ohuolukorras osata õigesti toimida, et liiklusõnnetuse tagajärgi võimalikult kergendada. Juht peab saama oma oskustest ja võimetest reaalse pildi, tunnetades auto teelpüsivuse piiri.

Koolitus koosneb:

 1. Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.
 2. Teooriatund (4 akadeemilist tundi)
 3. Peale teooriatundi toimuvad riskivältimise praktilised harjutused (liberajal) Aide autokoolis Pärnus.